SZCZELNOŚĆ * PEWNOŚĆ * EKOLOGIA

Regeneracja zbiorników

Prace regeneracyjne wykonujemy metodami i materiałami tradycyjnymi, jak
również nowoczesnymi.

 

Mniej znaną wśród użytkowników a stosowaną przez nas metodą jest również
zabezpieczanie powierzchni zbiorników, urządzeń, obiektów budowlanych
i infrastrukturalnych folią (płytą) polietylenową lub polipropylenową (PEHD).
Cechą charakterystyczną tej metody jest to, że nie wymaga ona szczególnego
przygotowania podłoża, bardzo ważnego przy tradycyjnych powłokach antykorozyjnych.
Źle przygotowane podłoże jest w 90% przyczyną usterek takich powłok. Natomiast
w opisywanej przez nas metodzie podłoże stanowi konstrukcję nośną i mocującą dla folii.
Powstaje prawie że niezależny od podłoża „zbiornik w zbiorniku”.

 

 

 

 

Zakres usług wykonywanych przez naszą firmę

Posadzki przemysłowe

Dachy - naprawa, renowacja

Termoizolacje

Hydroizolacje

Antykorozja

Regeneracja zbiorników