SZCZELNOŚĆ * PEWNOŚĆ * EKOLOGIA

Bezpostaciowe masy uszczelniające

Nasza firma z dużym powodzeniem stosuje masy uszczelniające do pompMasy
i zaworów, które pozwalają na doszczelnienie dławnicy także w czasie pracy urządzenia. To opracowane przez nas rozwiązanie konstrukcyjne pozwala na zredukowanie praktycznie do zera magazynu różnych rozmiarów szczeliw.
Różne wykonania materiałowe mas pozwalają na ich stosowanie praktycznie
z dowolnym medium np. mieszaniną wody z cząstkami drewna.
Rozwiązanie to jest również często stosowane do uszczelnienia dławnic
w mieszadłach cukrzycy.