SZCZELNOŚĆ * PEWNOŚĆ * EKOLOGIA

Antykorozja

Skuteczna antykorozja zależy w dużej mierze od prawidłowego przygotowania podłoża,
w zależności od warunków i wymagań klienta osiągamy go za pomocą piaskowania na
sucho lub na mokro czy śrutowania podłoża.
Jako systemy antykorozyjne rozumiemy kompleksowe technologie zabezpieczające
w sposób stosunkowo trwały podłoża betonowe i metalowe przed agresją chemiczną
stosowanych mediów i środowiska.
Zabezpieczenia antykorozyjne wykonujemy różnego rodzaju powłokami m.in. Rust Grip® –
Trwały Penetrujący Inhibitor Korozji oraz Moist Metal Grip – Powłoka Antykorozyjna dla
Mokrych Powierzchni.
Tak wykonana antykorozja pozwala na skuteczne zabezpieczenie konstrukcji czy zbiornika
na kilka do kilkunastu lat (w zależności od wielu czynników, m.in. rodzaju zabezpieczanego
obiektu, agresywności medium, wpływu czynników zewnętrznych, itp.)

 

Powłoki na beton:

 • dla obiektów typu posadzki, tace pod – zbiornikowe, fundamenty,
  zbiorniki betonowe, kominy.
 • na agresywne media z bardzo nielicznymi wyjątkami podanymi
  w specyfikacji odporności chemicznej,
 • na media średnio agresywne i nieagresywne
 • na obciążenia mechaniczne,
 • na ścieranie,
 • również na relatywnie wysoką dla danych mediów temperaturę.

 

Powłoki na metal:

 • dla wszelkiego rodzaju urządzeń takich jak, zbiorniki, wymienniki ciepła, filtry,
  przewody stalowe, kominy, rury i w innych nie wymienionych wyżej aplikacjach.
 • stosowane materiały: kompozyty polimerowe na bazie żywic epoksydowych
  najnowszej generacji oraz inne materiały wykładzinowe z tworzyw sztucznych.
 • odporność powłok:
 • na ścieranie,
 • na agresywne media między innymi kwas solny, kwas siarkowy o najsurowszych
  stężeniach i inne wg specyfikacji odporności chemicznej w pełnym zakresie pH 0-14.
 • na relatywnie, dla danych mediów, wysoką temperaturę.

 

 

 

 

Zakres usług wykonywanych przez naszą firmę

Posadzki przemysłowe

Dachy - naprawa, renowacja

Termoizolacje

Hydroizolacje

Antykorozja

Regeneracja zbiorników